Áras Ealaíne Chomhphobal Chloch na gCoillte

Clonakilty Community Arts Centre

Cloch na gCoillte le Gaeilge

Oibríonn Áras Ealaíne Chomhphobal Chloch na gCoillte chun a bheith ina chroílár d’eachtraí cultúrtha agus sóisialta a bhaineann le dul chun cinn na Gaeilge agus féachfaimid le tionscadail a bhunú ina spreagfar úsáid na Gaeilge sa phobal áitiúil. Bíonn ranganna comhrá ar siúl chomh maith le haghaidh tosaitheoirí agus feabhsaitheoirí. Eagraítear ciorcail cainte sa bhaile ina mbíonn seans ag daoine teacht le chéile chun a gcuid Gaeilge a úsáid in atmaisféar suaimhneach. Tá pleananna ar bun againn chun dramaíocht agus scannánaíocht a chur chun cinn tríd an Áras Ealaíne chomh maith le ceardlanna agus grúpa tacaíochta a bhunú i leith litríocht na Gaeilge. Má theastaíonn uait a bheith páirteach i gcuid de na heachtraí seo, chur ríomhphost chugainn info@clonarts.com.

Irish Language

The Clonakilty Community Arts Centre works to be at the centre of cultural and social activities that relate to the development of the Irish langauge and we look to establish projects in which the use of the Irish language is encouraged in the local community. Conversation classes are also held for beginners and improvers. Conversation circles are organised in the town in which people have a chance to come together and use their Irish in a relaxed atmosphere. There are plans in place also to develop drama and cinema in the Arts Centre as well as workshops and a writers support group in regards to Irish language literature. If you wish have a part in these events, email us at info@clonarts.com

Gallery Opening Hours

Open Monday – Saturday (excluding bank holidays), 11am – 5pm
2 Asna Square, Clonakilty, Co. Cork P85 AK24